Classic car taxaties

Taxaties van Oldtimers, Klassiekers, Youngtimers, Replica’s en Hedendaagse voertuigen, dit kunnen zijn twee-, vierwiel- en meerwieligen,  geschieden meestal op verzoek van verzekeraars, volgens de polisvoorwaarden en geregeld in het BW onder art. 7-960., of op verzoek van de belastingdienst ten behoeve van een in de bedrijfsboekhouding op te nemen waardering.

Deze taxatie is beslist géén technische keuring en kan daarom nooit als zodanig worden geïnterpreteerd en houdt géén enkele garantie in tot het realiseren van een inruilwaarde en of verkoopprijs.

De taxatie vindt bij de opdrachtgever plaats of voor zover van te voren afgesproken bij de taxateur. De vergoeding hiervoor is daar dan ook op afgestemd.

De waardering van het voertuig geschiedt volgens de richtlijnen en normen van de FEHAC.

Op de uitgevoerde inspecties en taxaties, de gehanteerde Methodiek, de meetresultaten en foto-opnamen zijn de rechten voorbehouden aan Alewijn Taxaties Passie voor Klassiekers.

Geschillen over de taxaties en of de vergoedingen hiervoor zullen in voorkomende gevallen worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de Bovag. Geschillen met anderen kunnen door tussenkomst van een mediator eventueel worden beslecht.

De Taxateurs, Alewijn Taxaties en Lambalk Automobiel Taxaties, maken deel uit van het Verenigd Register van Taxateurs of het RETM, beide FEHAC geaccordeerd en geregistreerd.