In het proces naar de vervulling van uw droom/ passie, kan het heel handig zijn om u van professionele kant van advies te laten zijn, alvorens tot aanschaf over te gaan.

Met mijn kennis en ervaring kan ik u, tegen een van tevoren afgesproken vergoeding, van advies dienen.

Voor iemand wiens dagelijks werk het niet is om tot zo’n specifieke aanschaf over te gaan, kan dit eventueel veel kosten en teleurstelling voorkomen.